Skip to content

Els nostres serveis

Davant un entorn tant canviant, els responsables d’empresa necessiten la millor perspectiva per prendre les decisions estratègiques que marcaran el camí de l’organització. Comptar amb col·laboradors externs com Canvi Consulting que aportin una visió més àmplia i objectiva del mercat es converteix en un factor diferencial pel desenvolupament del negoci.


Els nostres serveis van dirigits tan a elaboradors com distribuïdors de begudes premium i alimentació envasada gourmet, i contemplen:

– Tant el desenvolupament de projectes puntuals com el servei d’assessorament continuat al Consell d’Administració/Rector i Direcció de la companyia.

– Tots els aspectes relacionats amb el pla de negoci; des de la planificació estratègica a l’econòmic-financera i organitzativa per abordar la missió i objectius establerts.  Aprofundint en el Pla Comercial, que ha de generar els recursos per la sostenibilitat del negoci/projecte.

– El seguiment amb la Direcció i departaments afectats per assegurar l’execució dels canvis acordats, i l’assoliment dels objectius definits.Canvi Consulting vol ser un partner de referència per a elaboradors i distribuïdors, en les àrees d’anàlisi i planificació estratègica, la gestió del canvi i el pla comercial.