Skip to content

Missió i valors

La missió de Canvi Consulting és aportar valor als seus clients amb els serveis d’assessorament i suport que els ofereix, de manera que aconsegueixin impulsar el seu negoci de manera rendible.

Canvi Consulting prestarà aquests serveis de manera eficient, de manera que es compleixin els objectius i abast del servei establerts per contracte amb el mínim consum de recursos possible, obtenint a canvi una remuneració justa per aquest servei, reflectida en el contracte. La nostra tasca es regirà pels principis d’ honestedat, transparència, confidencialitat, independència i capacitació. No assumirem serveis per als quals no tinguem disponibilitat dels mitjans necessaris per complir els objectius en temps i forma.

Els nostres valors s’identifiquen amb els principis bàsics de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC). A través dels serveis que oferim als nostres clients, pretenem generar un impacte positiu en la societat i el medi ambient que vagi més enllà del compliment normatiu, i promovem l’adopció d’aquests valors en els nostres clients per construir organitzacions sòlides i ben posicionades.